SUOMEN KIELET

Perustuslain 17. §:ssä todetaan, että Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Perustuslaissa mainitaan lisäksi saame, romani ja viittomakieli seuraavasti:

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa puhutaan myös yli sataa muuta kieltä.

Suomen kielten virallinen ääni on Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Sivuilta saat päivitettyä tietoa Suomen kielistä (suomi, ruotsi, saame, viittomakieli, romani), kielenkäytöstä, kielenhuollosta ja kielten tutkimuksesta.

Suomen kieliolot itsenäistymisen aikaan
- Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen verkkojulkaisussa tarkastellaan Suomen itsenäistymistä 80 vuotta sitten

Suomen kielitilanne 2000-luvulla
- Pirkko Nuolijärven esitelmä (Tieteen päivien Tieteiden yö -tapahtumassa Tieteiden talolla 14.1.1999)

Kansalliskielten historiallinen, kulttuurinen ja sosiologinen tausta PDF
- Kielilakikomitean kattava selvitys Suomen kielioloista vuodelta 2001Suomi

YLÖS

Ruotsi

YLÖS

Saame

YLÖS

Viittomakieli

YLÖS

Romani

Suomessa puhutut kielet puhujamäärittäin

Suomessa puhuttujen kielten puhujamääriä 31.12.00 Tilastokeskuksen listaamana
Lisää tilastoja puhujamääristä Tilastokeskuksen verkkopalvelusta StatFin (ks. alaotsikko väestö)

kieli
puhujia vuonna 2002
suomi
4 788 497
ruotsi
291 657
venäjä
28 205
viro
10 176
englanti
6 919
somali
6 454
arabia
4 892
vietnam
3 588
saksa
3 298
albania
3 293

kurdi
(= kurmandzi + sorani)

3 115
kiina
2 900
turkki
2 435
serbokroaatti
(= serbokroaatti + serbia + kroaatti + bosnia)
2 166
espanja
1 946
saame
(= pohjoissaame + inarinsaame + koltansaame)
1 734
ranska
1 585
thai
1 458
persia / farsi
1 205
puola
1 157
unkari
1 089
...
uiguuri
10
sindhi
10
lao
8
luganda
7
tadzikki
7
iiri
5
luxemburg
5

YLÖS