KIELITIETOISUUS

Kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa Jyväskylässä tutkitaan kielitietoisuutta. Tutkijoiden mukaan kielellinen tietoisuus tarkoittaa lapsen tietoisuutta sekä kielen rakenteellisista että sen merkitykseen liittyvistä seikoista. Se viittaa siihen, miten lapsi tietoisesti havaitsee ja ymmärtää erilaisia kielellisiä yksiköitä (esim. sana, tavu, äänne), kielen välittämiä merkityksiä (esim. sanojen monimerkityksisyyttä) ja kielen käytön piirteitä (esim. murre-erot, kirjakielen ja puhekielen ominaisuudet jne.).

Tutkimusprojekti pyrkii tarjoamaan suuntaa-antavia vastauksia muun muassa kysymyksiin:

Kielitietoisuus ja kielenopetus - dialoginen näkökulma
- tutkija Hannele Dufva kertoo mm., mitä tutkitaan kun tutkitaan kielitietoisuutta

YLÖS