KIELET MAAILMASSA

Maailmassa arvioidaan olevan tällä hetkellä 6000 - 9000 eri kieltä (Ethnologue.com). Arvio on epätarkka monesta syystä.Maailman puhutuimmat kielet

Maailman puhutuimmat kielet ovat (10/2002):

1.
mandariinikiina 874 milj. (kiina kaiken kaikkiaan yli 1,2 miljardia)
2.
hindi 366 milj.
3.
espanja 358 milj.
4.
englanti 341 milj.
5.
arabia 211 milj. (jos yksi kieli)
6.
bengali 207 milj.
7.
portugali 176 milj.
8.
venäjä 167 milj.

Lähde: Tilastokeskus: Maailma numeroina

Valtiot, joissa puhutaan eniten eri kieliä ovat (tiedot vuodelta 2002)

Maa
Alueella puhuttujen
kielten määrä
1.
Papua-Uusi-Guinea
832
2.
Indonesia
731
3.
Nigeria
515
4.
Intia
398
5.
Meksiko
295
6.
Kamerun
286
7.
Australia
268
8.
Brasilia
234
9.
Kongo
210
Yhteensä 9 valtiossa
3769

Lähde: Ethnologue.com

Erilaiset kielet - kielten luokittelu

Maailman eri kieliä ja kieliryhmiä on pyritty kuvaamaan luokittelemalla niitä erilaisten mittapuiden mukaan. Tavallisimmat luokittelujärjestelmät perustuvat kielisukulaisuuteen ja rakenteelliseen yhtäläisyyteen. Kieliä voidaan luokitella myös puhujamäärän tai kulttuurisen tai poliittisen merkittävyyden perusteella.

Kielisukulaisuus eli genealoginen luokittelu

Jotkin kielet muistuttavat toisiaan läheisesti, vaikka eivät ole saman kielen murteita (esim. suomi ja viro). Tällaisten kielten sanotaan olevan sukulaiskieliä. Sukulaisuussuhteen läheisyys voi kuitenkin vaihdella, aivan kuten ihmisten sukulaisuussuhteissa pikkuserkut ovat kaukaisempia kuin serkut jne.

Keskenään erilaisissa sukulaissuhteissa olevat kielet muodostavat kielikuntia. Tällaisia kielikuntia ovat mm. suomalais-ugrilaiset kielet*, indoeurooppalaiset kielet (esim. englanti, ranska, venäjä), turkkilaiskielet, mongolikielet, seemiläiset kielet (esim. heprea ja arabialaiset kielet) jne. On myös olemassa kielikuntiin kuulumattomia, yksittäisiä kieliä, kuten baski; näitä kutsutaan isolaateiksi.

* suomalais-ugrilaiset kielet - ks. esim. M. A. Castrénin seuran sivut www.ugri.net

Language Families
- selkeä esitys kielikunnista/kieliperheistä helpohkolla englannilla

YLÖS

Rakenteelliset yhtäläisyydet eri typologinen luokittelu

Kaksi kieltä tai useammat kielet voivat joiltakin rakenneominaisuuksiltaan muistuttaa toisiaan, vaikka ne eivät olisi lainkaan sukua keskenään.

Kielten rakenteellisten yhtäläisyyksien ja erojen pohjalta on syntynyt kokonainen kielitieteen haara, kielitypologia, joka selvittää, millaisia kielityyppejä maailmassa on. Tavallisin typologinen luokittelu perustuu siihen, missä määrin ja millä tavoin kielessä sanoja taivutetaan ja johdetaan, eli morfologismiin. Tässä luokittelussa päätyyppejä on neljä. Kielityyppeihin jakamisessa on omat ongelmansa: useista kielistä löytyy moneen tyyppiin kuuluvia piirteitä.

Luokkien ulkopuolella?

YLÖS